Galeria Leonardo

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego w ramach Projektu Nr LGD-3/LPK/ZiK/3/2014 pn

Swiss Contribution ProgrammeRozstrzygnięcie zapytania ofertowego w ramach Projektu Nr LGD-3/LPK/ZiK/3/2014 pn. Powstanie filmu dokumentalnego „Kazimierz unicestwiona idylla” o artystach Kolonii Artystycznej Kazimierza Dolnego współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej „EUROszansa dla Lubelszczyzny – budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego: Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny”
W ramach naboru wniosków: Promocja kultury i lokalnych zwyczajów
Numer publikacji: 3/LPK/ZiK/2014

Bundes LogoInformujemy, że na trzy rozesłane zapytania ofertowe otrzymaliśmy dwie odpowiedzi. Głównym kryterium, którym kierowaliśmy się przy wyborze oferty była cena ofertowa brutto. W rezultacie została wybrana oferta przygotowana przez „Partus” Wiesław Dąbrowski opiewająca na kwotę brutto: 64 695 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć zł).

Oferta wybrana:
„Partus” Wiesław Dąbrowski
netto: 52 597,56 zł (słownie pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem zł 56/100),
brutto: 64 695 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć zł),
w tym podatek VAT w wysokości: 23% tj. 12 097,44 zł

Oferta nie spełniająca kryterium cenowego:
Direct Link
netto: 60 536,59 zł (słownie sześćdziesiąt tysięcy pięćset trzydzieści sześć 59/100),
brutto: 74 460 zł (słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt zł),
w tym podatek VAT w wysokości: 23% tj. 13 923,42 zł

Artykuł napisany przez