Galeria Leonardo

Małe opowieści – Ivayla Żivkowa (malarstwo)

Ivayla Żivkowa 1Ivayla Żivkowa
Urodziła się w Sofii, gdzie uzyskała wykształcenie plastyczne w zakresie tkaniny artystycznej i rozpoczęła działalność twórczą w dziedzinie tkaniny oraz projektowania odzieży. Na początku lat 90. jej unikatowe kreacje trafiły na pokazy mody (Trojan oraz Pałac Kultury, Sofia), a część modeli została wdrożona do produkcji. W 1996 roku, opuściła Bułgarię i przybyła do Polski.

W 2004 roku powstaje cykl “Małe opowieści”. Artystka kontynuuje w nich rozważania nad życiem duchowym człowieka, jego rozterkami i pragnieniami. Bohaterowie obrazów, zagubieni w przestrzeni, krążą po świecie w poszukiwaniu ponadczasowych wartości. Ich poczynania obarcza niepokój i lęk przed porażką, ale przeplata się on z nadzieją, która pozwala wyjść z kręgu niemocy. Uproszczone, teatralnie upozowane sylwetki niosą w sobie uniwersalny przekaz na temat ludzkich zmagań z losem.

Ivayla Żivkowa 2W najnowszych obrazach wcześniejsze wizje nabierają nowego kształtu, wyraźniej zarysowuje się tendencja do syntetyzowania, pojawiają się faktury i kolaże wzmacniające dramatyzm przekazu. Artystka tworzy przedstawienia portretowe oraz kompozycje figuralne z postaciami bliższymi bytom metafizycznym niż ludziom. Pokazuje wyzwalanie się człowieka z materialnej powłoki. Uwalnia on swoją sferę duchową z klatki życiowych ograniczeń. Tę niezwykłą przemianę symbolizują elementy, które wyrażają dążenie do duchowej doskonałości (kule, drabiny, skrzydła). Są one jednocześnie ogniwami spinającymi wszystkie serie obrazów w metaforyczną całość o egzystencjalnej wymowie. Wysublimowane zmagania ducha z materią podkreślają wyjątkowo trafnie dobrane tonacje oparte na kontrastach bieli, błękitu i czerwieni.

Ivayla Żivkova w swojej twórczości konsekwentnie penetruje obszary związane z warstwą psychologiczną ludzkiej świadomości silnie zabarwiając je własną indywidualnością. Służy to sugestywnemu przekazywaniu metaforycznych treści, oraz subtelnych znaczeń i aluzji otwierających nowe możliwości interpretacyjne.

Artystka ma w swoim dorobku około 30 wystaw indywidualnych, 7 wystaw zbiorowych oraz 7 autorskich pokazów kreacji unikatowych (Polska, Bułgaria).

Artykuł napisany przez