Galeria Leonardo

Magdalena Joanna Guzińska

Magdalena Joanna GuzińskaMagdalena Joanna Guzińska urodziła się w 1973 roku. Artysta plastyk. Członkini Związku Polskich Artystów Plastyków oraz Związku Polskich Artystów Malarzy i Grafików. Fundatorka Fundacji Składowisko Sztuki. Przez kilka lat pracowała jako zastępca redaktora naczelnego oraz organizatorka ogólnopolskich wystaw użytkowników portalu Variart.org.

Na ukształtowanie jej bardzo oryginalnego stylu miało wpływ wiele czynników m. in. świat ikon Jerzego Nowosielskiego, a także malarstwo bizantyjskie i średniowieczne. W tym zakresie zgłębiała technologię rysowania ikon w moskiewskiej pracowni. Obecnie prowadzi własną pracownię malarstwa dawnego przy Monastyrze oo. Bazylianów w Warszawie.

Dzięki wielkiej wyobraźni i talentowi udało jej się połączyć – chyba najbardziej emocjonalny ze wszystkich możliwych konwencji – świat baśni z ikonami. Emocje w jej sztuce odgrywają najważniejszą rolę, bo malarstwo Guzińskiej jest bardzo osobiste. To rodzaj pamiętnika, kolor, tak samo jak forma i treść, są swoistym zapisem doznań i uczuć artystki. Stąd być może wiele z jej dzieł ma bardzo melancholijny nastrój, ponieważ nostalgia, jaka towarzyszy tworzonym przez malarkę obrazom, jest wyjątkowo wymowna oraz stwarza widzowi nową płaszczyznę odbioru. Guzińska przełożyła średniowieczną wizję świata – razem ze jej środkami wyrazu – na język malarstwa, a jego personalizacja sprawiła, że stał się on pryzmatem, przez który artystka stara się zrozumieć otaczającą ją rzeczywistość. Nadaje swym dziełom symboliczny wymiar, bo też w ten sposób patrzy na życie. To dzięki temu jej malarstwo jest przesiąknięte różnorodnością kontekstów kulturowych i stwarza wielkie możliwości dla różnorakich interpretacji.

„Na płótnie próbuje połączyć świat ikon i baśni. Świadoma deformacja rzeczywistości pozwala mi wychodzić poza granicę racjonalnego poznania i tworzyć własny świat. Malarstwo traktuje jako środek komunikacji pomiędzy bogatym życiem wewnętrznym a światem zewnętrznym. Praca nad obrazem bardzo mnie relaksuje i wycisza. Pozwala odnaleźć swoje bezpieczne miejsce, gdzie czas zwalnia i zupełnie inne rzeczy nabierają wartości. Poprzez stosowanie symboliki staram się nadać obrazom głębszy ogólnoludzki sens. To przemyślenia na temat człowieka, z perspektywy kobiety. Rodzaj pamiętnika, zapisu emocji oraz wspomnień jakie przywołuję podczas procesu twórczego.”

W wolnych chwilach chodzi po górach lub nurkuje. Bierze udział w licznych wystawach i projektach, dzieląc czas na pisanie ikon i malarstwo nowoczesne. Prace artystki znajdują się w Polsce, Europie, USA, Kanadzie i Australii.

Prace Magdaleny Joanny Guzińskiej dostępne w naszym sklepie >>


Portfolio artystki: