Galeria Leonardo

Paweł Zacharewicz

Paweł ZacharewiczPaweł Zacharewicz – pisarz, filozof, podróżnik, autor zbiorów poezji: „Korowód Słońca czyli Apropenptikon” oraz „Tespih w czas zaćmienia” (nagroda im. Anny Kamieńskiej za najlepszą książkę poetycką Lubelszczyzny za rok 2012), a także esejów o współczesnej literaturze: „W stronę nowego paradygmatu”, doktor nauk humanistycznych, wykładowca literatury polskiej i języka na Uniwersytecie Ankarskim. Rzecznik połączenia zachodniego praktycyzmu i dynamizmu ze wschodnią ascezą i kontemplacją.

W malarstwie tworzy cykl wirujących derwiszy oraz aktów, gdzie warsztat poetycki jak niedookreśloność, wieloznaczność, synteza w przemilczeniu – przenosi na warsztat artystyczny, zastępując pióro pędzlem, model powieści czy wiersza w bryłę rysunku a stany uczuciowe w kolor. Powstające prace są połączeniem stylu naiwnego z pewnego rodzaju artystycznym wyrachowaniem. Przedstawione kobiety są ledwie zarysowane, ich zmysłowość jest statyczna i wyciszona, równoważą to silne kontrastujące kolory, wprowadzając końcową niejednoznaczność. Erotyka aktów jest naturalna, ale jednocześnie pozbawiona nadmiaru kobiecej biologii. Jest w tym przyciąganie i dystans, zaproszenie i rezygnacja, to gra sprzeczności, inicjowanie przeciwstawnych kierunków, mylnych sugestii. Jednocześnie ma się wrażenie, że uzyskana równowaga jest efektem walki, która na pewno się odbyła, jednak została skrzętnie przez artystę ukryta. Piękno jest tu zasugerowane, ale to odbiorca sam musi do niego dotrzeć, mocą własnej wrażliwości i wyciszenia.
 

Prace Pawła Zacharewicza dostępne w naszym sklepie >>


Portfolio artysty: