Galeria Leonardo

Lech Kołodziejczyk

Ukończył ASP w Krakowie oraz Wydział Grafiki w Katowicach. Profesor w Instytucie Sztuki Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Od roku 2004 Kierownik Katedry Malarstwa. Autor kilku obszernych cykli malarskich, z których najważniejsze to „Kosmogonie”, ”Księga Słońca”, „Głowy”, „Rytmy Pamięci”, w których analiza zależności elementów wymierności oraz niewymierności stanowi podstawę do różnorodnych poszukiwań w obrębie języka malarskiego, adekwatnego do artykulacji określonych idei.

Światy powoływane przez artystę wypływają ze światła i do światła powracają. Są tańcem form, zdają się na chwilę zamanifestować, lecz w tej samej chwili ulegają demanifestacji. Nawiązują do pierwotnych rytów, do nieświadomej struktury sztuki delikatnie tylko przez twórcę uchwyconej w danej chwili. Nie tyle symboliczne co archaiczne i mistyczne, niezwykle magnetyczne, nawiązują do najwyższych osiągnięć śląskiej szkoły.

Zorganizował ponad 100 wystaw indywidualnych w kraju i za granicą. Autor dwóch publikacji naukowych o sztuce „Wielość przestrzeni” oraz „Rytmy pamięci”.

Prace Lecha Kołodziejczyka dostępne w naszym sklepie >>


Portfolio artysty: