Galeria Leonardo

Edward Szutter

Urodziłem się w czerwcowy wieczór, w siódmym roku II połowy XX wieku. Zajmuję się malarstwem, obserwowaniem nieba, świata przyrody i …świata RZECZY. W malarstwie szczególnie zajmuje mnie rozpoznanie i pokonanie przestrzeni jaka istnieje pomiędzy mną a rekwizytami budującymi kompozycję obrazu. Bardzo istotna jest relacja formy i materii. Godzinami wpatrując się w przedmiot przedstawiany przekraczam jakąś granicę dzielącą dwa światy. Przedmiot staje się żywy, ukazuje swój kolor, strukturę, opowiada historię.

„ (…) Edward Szutter z wnikliwością cichego obserwatora wgryza się i drąży materię starych przedmiotów, jakichś skorodowanych blach, spróchniałych belek, pogniecionych puszek i zmiętych papierów. To wszystko, co człowiek i jego cywilizacja uznaje za zbyteczne i niepotrzebne, pod pędzlem Edwarda Szuttera odradza się, przeistacza w nową jakość. Zużyte sprzęty, z których zdjęto uciążliwy obowiązek doczesnej użyteczności nabierają metafizycznego znaczenia i biorą udział w jakimś ponadczasowym spektaklu. Przedmioty zamieniają się w rekwizyty; oplata je aura głębokiego spokoju, jakiejś uroczystej ceremonii
trwania poza czasem, a nad wszystkim unosi się nieokreślony, poetycki nastrój metaforycznego uogólnienia …” (Michał Bacy)

Brał udział w 74 ogólnopolskich i międzynarodowych wystawach malarstwa. Miał 28 wystaw indywidualnych. Zajmuje się również monumentalnym malarstwem ściennym i projektowaniem witraży. Stypendysta Urzędu Marszałkowskiego. Piętnastokrotnie nagradzany na ogólnopolskich wystawach malarstwa.

Prace Edwarda Szuttera dostępne w naszym sklepie >>


Portfolio artysty: